Skip to content

Green color

Narrow screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content Default color Pink color Green color Green color
Domov arrow Študij arrow Dodiplomski študij
Dodiplomski študij
STARI PROGRAM: POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK IN PRISTOP K DIPLOMI TER NAČIN DOKONČANJA ŠTUDIJA 

Pogoji za vpis v drugi letnik:

Enopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti, izpita iz obeh jezikov in 2 kolokvija iz proseminarja (kolokvij iz Proseminarja iz starejše zgodovine je obvezen).

Dvopredmetna - nepedagoška in dvopredmetna - pedagoška smer: 3 izpiti in en kolokvij iz proseminarja. 

Pogoji za vpis v tretji letnik:

Enopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz Latinščine II in 2 seminarski obveznosti.

Dvopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti in ena seminarska obveznost.

Dvopredmetna - pedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz Psihologije za učitelje in ena seminarska obveznost.

 

Pogoji za vpis v četrti letnik:

Enopredmetna – nepedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz izbirnega predmeta, izpit iz Nemščine II in 2 seminarski obveznosti.

Dvopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz izbirnega predmeta in 2 seminarski obveznosti.

Dvopredmetna – pedagoška smer: 2 izpita, izpit iz Pedagogike, izpit iz Androgogike, izpit iz Didaktike in ena seminarska obveznost. 

Pogoji za pristop k diplomi:

Enopredmetna – nepedagoška smer: opravljeni vsi izpiti (tudi izpit iz skupnega predmeta), kolokvij Stari vzhod in 3 seminarske obveznosti za 4. letnik (seminarska obveznost iz Arhivistike je obvezna).

Dvopredmetna – nepedagoška in dvopredmetna – pedagoška smer: opravljeni vsi izpiti (tudi izpit iz skupnega predmeta), kolokvij Stari vzhod in 1 seminarska obveznost za 4. letnik. 

Način dokončanja študija:

Zaključek študija pri enopredmetni – nepedagoški, dvopredmetni – nepedagoški in dvopredmetni – pedagoški smeri je pozitivno ocenjena diplomska naloga oz. zagovor diplomskega dela. 

 

VSE NAŠTETE OBVEZNOSTI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK SO NESPREGLEDLJIVI POGOJI!

 

Nove datoteke