Dodiplomski študij
POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK IN PRISTOP K DIPLOMI TER NAČIN DOKONČANJA ŠTUDIJA 

Pogoji za vpis v drugi letnik:

Enopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti, izpita iz obeh jezikov in 2 kolokvija iz proseminarja (kolokvij iz Proseminarja iz starejše zgodovine je obvezen).

Dvopredmetna - nepedagoška in dvopredmetna - pedagoška smer: 3 izpiti in en kolokvij iz proseminarja. 

Pogoji za vpis v tretji letnik:

Enopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz Latinščine II in 2 seminarski obveznosti.

Dvopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti in ena seminarska obveznost.

Dvopredmetna - pedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz Psihologije za učitelje in ena seminarska obveznost.

 

Pogoji za vpis v četrti letnik:

Enopredmetna – nepedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz izbirnega predmeta, izpit iz Nemščine II in 2 seminarski obveznosti.

Dvopredmetna - nepedagoška smer: 3 izpiti, izpit iz izbirnega predmeta in 2 seminarski obveznosti.

Dvopredmetna – pedagoška smer: 2 izpita, izpit iz Pedagogike, izpit iz Androgogike, izpit iz Didaktike in ena seminarska obveznost. 

Pogoji za pristop k diplomi:

Enopredmetna – nepedagoška smer: opravljeni vsi izpiti (tudi izpit iz skupnega predmeta), kolokvij Stari vzhod in 3 seminarske obveznosti za 4. letnik (seminarska obveznost iz Arhivistike je obvezna).

Dvopredmetna – nepedagoška in dvopredmetna – pedagoška smer: opravljeni vsi izpiti (tudi izpit iz skupnega predmeta), kolokvij Stari vzhod in 1 seminarska obveznost za 4. letnik. 

Način dokončanja študija:

Zaključek študija pri enopredmetni – nepedagoški, dvopredmetni – nepedagoški in dvopredmetni – pedagoški smeri je pozitivno ocenjena diplomska naloga oz. zagovor diplomskega dela. 

 

VSE NAŠTETE OBVEZNOSTI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK SO NESPREGLEDLJIVI POGOJI!

 

Nove datoteke

Filozofska fakulteta